שעות פתיחה

שעות פתיחה של סניפי דואר ישראל

חיפוש
שעות פתיחה יום א - 08:00-12:30 15:30-18:00
שעות פתיחה יום ב - 08:00-12:30 15:30-18:00
שעות פתיחה יום ג - 8:00-13:00
שעות פתיחה יום ד - 08:00-12:30 15:30-18:00
שעות פתיחה יום ה - 08:00-12:30 15:30-18:00
שעות פתיחה יום ו - 8:00-13:00
שעות פתיחה יום שבת - סגור
שעות פתיחה יום א - 09:00-13:30 16:00-20:00
שעות פתיחה יום ב - 09:00-13:30 16:00-20:00
שעות פתיחה יום ג - 09:00-13:30 16:00-20:00
שעות פתיחה יום ד - 09:00-13:30 16:00-20:00
שעות פתיחה יום ה - 09:00-13:30 16:00-20:00
שעות פתיחה יום ו - 9:00-13:00
שעות פתיחה יום שבת - סגור
שעות פתיחה יום א - 19:00 - 11:00
שעות פתיחה יום ב - 19:00 - 11:00
שעות פתיחה יום ג - 15:00 - 11:00
שעות פתיחה יום ד - 19:00 - 11:00
שעות פתיחה יום ה - 19:00 - 11:00
שעות פתיחה יום ו - 13:00 - 09:00
שעות פתיחה יום שבת - סגור
שעות פתיחה יום א - 08:00-12:30 - 15:30-18:00
שעות פתיחה יום ב - 08:00-12:30 - 15:30-18:00
שעות פתיחה יום ג - 8:00-12:00
שעות פתיחה יום ד - 08:00-12:30 - 15:30-18:00
שעות פתיחה יום ה - 08:00-12:30 - 15:30-18:00
שעות פתיחה יום ו - 8:00-12:00
שעות פתיחה יום שבת - סגור
שעות פתיחה יום א - 20:00 - 08:00
שעות פתיחה יום ב - 13:30 - 08:00
שעות פתיחה יום ג - 20:00 - 08:00
שעות פתיחה יום ד - 13:30 - 08:00
שעות פתיחה יום ה - 20:00 - 08:00
שעות פתיחה יום ו - 12:00 - 08:00
שעות פתיחה יום שבת - סגור
שעות פתיחה יום א - 12:30 - 08:00 - 18:00 - 15:30
שעות פתיחה יום ב - 16:00 - 08:00
שעות פתיחה יום ג - 12:30 - 08:00 - 18:00 - 15:30
שעות פתיחה יום ד - 16:00 - 08:00
שעות פתיחה יום ה - 16:00 - 08:00
שעות פתיחה יום ו - סגור
שעות פתיחה יום שבת - סגור
שעות פתיחה יום א - 09:00-14:00 - 16:00-21:00
שעות פתיחה יום ב - 09:00-14:00 - 16:00-21:00
שעות פתיחה יום ג - 09:00-14:00 - 16:00-21:00
שעות פתיחה יום ד - 09:00-14:00 - 16:00-21:00
שעות פתיחה יום ה - 09:00-14:00 - 16:00-21:00
שעות פתיחה יום ו - 09:00-13:00
שעות פתיחה יום שבת - 21:00-22:30
שעות פתיחה יום א - 09:00-18:00
שעות פתיחה יום ב - 09:00-14:00 ,16:00-20:00
שעות פתיחה יום ג - 9:00-13:00
שעות פתיחה יום ד - 09:00-14:00 ,16:00-20:00
שעות פתיחה יום ה - 09:00-18:00
שעות פתיחה יום ו - 9:00-13:00
שעות פתיחה יום שבת - סגור
שעות פתיחה יום א - 20:00 - 08:00
שעות פתיחה יום ב - 13:30 - 08:00
שעות פתיחה יום ג - 20:00 - 08:00
שעות פתיחה יום ד - 20:00 - 08:00
שעות פתיחה יום ה - 20:00 - 08:00
שעות פתיחה יום ו - 12:00 - 08:00
שעות פתיחה יום שבת - סגור
שעות פתיחה יום א - 08:00-12:30,15:30-18:00
שעות פתיחה יום ב - 08:00-12:30,15:30-20:00
שעות פתיחה יום ג - 8:00-12:00
שעות פתיחה יום ד - 08:00-12:30,15:30-20:00
שעות פתיחה יום ה - 08:00-12:30,15:30-18:00
שעות פתיחה יום ו - 08:00-12:00
שעות פתיחה יום שבת - סגור