שעות פתיחה

שעות פתיחה של סניפי מכבי שירותי בריאות

חיפוש
שעות פתיחה יום א - 8:00-16:00
שעות פתיחה יום ב - 8:00-16:00
שעות פתיחה יום ג - 8:00-16:00
שעות פתיחה יום ד - 8:00-16:00
שעות פתיחה יום ה - 8:00-16:00
שעות פתיחה יום ו - סגור
שעות פתיחה יום שבת - סגור
שעות פתיחה יום א - 16:00-18:00 ,08:00-12:00
שעות פתיחה יום ב - 08:00-12:00
שעות פתיחה יום ג - 16:00-18:00 ,08:00-12:00
שעות פתיחה יום ד - 08:00-12:00
שעות פתיחה יום ה - 08:00-12:00
שעות פתיחה יום ו - סגור
שעות פתיחה יום שבת - סגור
שעות פתיחה יום א - 8:00-12:00
שעות פתיחה יום ב - 8:00-12:00, 16:00-18:00
שעות פתיחה יום ג - 8:00-12:00
שעות פתיחה יום ד - 8:00-12:00, 16:00-18:00
שעות פתיחה יום ה - 8:00-12:00
שעות פתיחה יום ו - סגור
שעות פתיחה יום שבת - סגור
שעות פתיחה יום א - 16:00-18:00, 08:12:00
שעות פתיחה יום ב - 08:00-12:00
שעות פתיחה יום ג - 16:00-18:00, 08:12:00
שעות פתיחה יום ד - 08:00-12:00
שעות פתיחה יום ה - 16:00-18:00, 08:12:00
שעות פתיחה יום ו - סגור
שעות פתיחה יום שבת - סגור
שעות פתיחה יום א - 16:00-18:30
שעות פתיחה יום ב - 16:00-18:30
שעות פתיחה יום ג - סגור
שעות פתיחה יום ד - 08:00-12:00
שעות פתיחה יום ה - 08:00-12:00
שעות פתיחה יום ו - סגור
שעות פתיחה יום שבת - סגור
שעות פתיחה יום א - 8:00-12:00, 16:00-18:30
שעות פתיחה יום ב - 8:00-12:00
שעות פתיחה יום ג - 16:00-18:00
שעות פתיחה יום ד - 8:00-12:00
שעות פתיחה יום ה - 8:00-12:00
שעות פתיחה יום ו - סגור
שעות פתיחה יום שבת - סגור
שעות פתיחה יום א - 9:00 - 12:00, 13:00 - 19:00
שעות פתיחה יום ב - 8:00 - 12:00, 16:00 - 20:00
שעות פתיחה יום ג - 9:00 - 12:00, 14:00 - 18:00
שעות פתיחה יום ד - 9:00 - 13:00, 15:00 - 18:00
שעות פתיחה יום ה - 9:00 - 12:00, 13:00 - 19:00
שעות פתיחה יום ו - 8:00 - 12:00
שעות פתיחה יום שבת - סגור
שעות פתיחה יום א - 8:00-12:00
שעות פתיחה יום ב - 8:00-12:00, 16:00-18:00
שעות פתיחה יום ג - 8:00-12:00
שעות פתיחה יום ד - 8:00-12:00, 16:00-18:00
שעות פתיחה יום ה - 8:00-12:00
שעות פתיחה יום ו - סגור
שעות פתיחה יום שבת - סגור
שעות פתיחה יום א - 8:00-12:30, 16:00-19:00
שעות פתיחה יום ב - 8:00-12:30, 16:00-19:00
שעות פתיחה יום ג - 8:00-12:30, 16:00-19:00
שעות פתיחה יום ד - 8:00-12:30, 16:00-19:00
שעות פתיחה יום ה - 8:00-12:30, 16:00-19:00
שעות פתיחה יום ו - 8:00-12:00
שעות פתיחה יום שבת - סגור
שעות פתיחה יום א - 8:00-19:30
שעות פתיחה יום ב - 8:00-19:30
שעות פתיחה יום ג - 8:00-21:00
שעות פתיחה יום ד - 8:00-19:30
שעות פתיחה יום ה - 8:00-19:30
שעות פתיחה יום ו - סגור
שעות פתיחה יום שבת - סגור